ASOCIATIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVITA organizează în data de 11.12.2015, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :
- cerere înscriere la examen;
- dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
- dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
- referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la  11.11.2015.

Bibliografie :
- Drept civil : Constituţia, Codul civil;
- Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
- Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
- Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011
- Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.