ASOCIATIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVITA organizează în data de 16.12.2016, ora 9.00, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.
Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).
Dosarul trebuie să conţină :
- cerere înscriere la examen;
- dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
- dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
- referatul consilierului juridic îndrumător.
Termenul de depunere al dosarelor este până la  16.11.2016.
Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.
TEMATICA PT EXAMEN DEFINITIVAT 2016

DR. CIVIL

- actul juridic civil (nulitatea inclusa);

- institutia prescriptiei;

- contractul de vanzare;

- contractul de locatiune.

DR. PROCESUAL CIVIL

- citarea si comunicarea;

- reprezentarea partilor;

- judecarea in prima instanta;

- apelul;

- contestatia la executare.

DR. PENAL

- infractiunea (definitie, elemente, latura)

- cauze de inlaturare a rasp. pen. (notiune, continut, trasaturi)

- raspunderea penala a pers. jur.

DR. MUNCII

- Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca;

- Contractul individual de munca cu timp partial;

- Timpul de munca si timpul de odihna;

- Raspunderea disciplinara;

- Raspunderea patrimoniala;

- Sanatatea si securitatea in munca (reguli generale, comitetul de securitate si sanatate in munca, protectia salariatilor prin servicii medicale)

DR. SOCIETAR SI PROCEDURA INSOLVENTEI

- Inmatricularea societatilor;

- Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatilor;

- Adunarile generale ale asociatilor/ actionarilor societatilor;

- Administrarea societatilor;

- Excluderea si retragerea asociatilor;

- Divizarea societatilor;

- Participantii la procedura insolventei;

- Deschiderea procedurii insolventei si efectele deschiderii;

- Raspunderea organelor de conducere.

BIBLIOGRAFIE :

-   Drept civil: Constituţia, Codul civil;

-   Drept procesual civil: Cod procedură civilă;

-  Drept societar si procedura insolventei: Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;

- Dreptul muncii: Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011

-  Drept penal: Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).