Anunt definitivat

ASOCIATIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVITA organizează în data de 16.12.2016, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic. 

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :

  • cerere înscriere la examen;
  • dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
  • dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
  • referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la  16.11.2016.

Bibliografie :

  • Drept civil : Constituţia, Codul civil;
  • Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
  • Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
  • Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011
  • Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).    

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

Invitatie

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIŢA, C.U.I. 16069857, organizează sesiunea de deschidere a învăţământului profesional aferent anului 2016 – 2017 la BUŞTENI (Poiana Ţapului), jud. Prahova, Hotel Mărgăritar, în perioada  28  – 30 octombrie 2016.

Se va stabili tematica pentru învăţământul profesional 2016 – 2017.

Se va realiza o simulare cu grile orientative pentru toate disciplinele din care se va susţine examenul de definitivat în profesia de consilier juridic.

Se vor susţine dezbateri pe tema “Contracte speciale”, precum și pe temele parcurse în cadrul învăţământului profesional aferent anului 2015 – 2016.

Costurile pentru întreaga perioadă sunt în cuantum de 285 lei/ persoană (loc în duble) sau 385 lei/ persoană (regim single) şi va cuprinde următoarele servicii: cazare în regim de pensiune completă, sală de conferinţe şi cheltuieli de organizare etc. Materialele necesare desfăşurării sesiunii sunt suportate de către C.C.J. Dâmboviţa.

Prezenţa consilierilor juridici (în special stagiari) înscrişi pe Tabloul Colegiului Consilierilor Dâmboviţa este obligatorie, reprezentând o formă de instruire şi perfecţionare profesională conform prevederilor Codului Muncii.

Participarea se confirmă prin achitarea integrală a sumei de 285 lei sau 385 lei, după caz până la data de 12 octombrie în contul: RO31 RZBR 0000 0600 0426 7932 deschis la RAIFFEISEN BANK TÂRGOVIŞTE sau la sediul nostru din Târgovişte, str. Câmpulung, nr. 13 – 13 A.

Relaţii la telefon/fax:

  • 0245.206.366;