CONVOCATOR

CONVOCATOR

Consiliul de conducere al Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România, conform Procesului – Verbal al Adunării Generale Extraordinare din data de 09.06.2023,

CONVOACĂ

a doua Adunare Generală Extraordinară a membrilor săi, la sediul C.C.J. Dâmbovița din Dâmbovița, Târgoviște, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, parter, în data de 22.06.2023, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița.