Anunt definitivat

ASOCIATIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVITA organizează în data de 16.12.2016, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic. 

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :

  • cerere înscriere la examen;
  • dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
  • dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
  • referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la  16.11.2016.

Bibliografie :

  • Drept civil : Constituţia, Codul civil;
  • Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
  • Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
  • Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011
  • Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).    

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.