CONVOCATOR

ANUNŢ

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

CONVOACĂ

Membrii săi, în data de 25.03.2023, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere în 2022;
2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2022;
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2022 ;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2023;
6. Alegerea organelor de consucere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița;
7. Diverse.
Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 01.04.2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.