Invitaţie Sinaia 2017

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIŢA, C.U.I. 16069857, organizează sesiunea de deschidere a învăţământului profesional aferent anului 2017 – 2018 în perioada 27 – 29 octombrie 2017,  la SINAIA , Hotel Cristal- Stadion.

Se va stabili tematica pentru învăţământul profesional 2017 – 2018.

Se va realiza o simulare cu grile orientative pentru toate disciplinele din care se va susţine examenul de definitivat în profesia de consilier juridic.

Se vor susţine dezbateri pe tema “Executarea silită. Poprirea”, precum și pe temele parcurse în cadrul învăţământului profesional aferent anului 2016 – 2017.

Costurile pentru întreaga perioadă sunt în cuantum de 290 lei/ persoană (loc în dublă) sau 385 lei/ persoană (regim single) şi vor cuprinde următoarele servicii: cazare în regim de pensiune completă, sală de conferinţe şi cheltuieli de organizare etc. Materialele necesare desfăşurării sesiunii sunt suportate de către C.C.J. Dâmboviţa.

Prezenţa consilierilor juridici (în special stagiari) înscrişi pe Tabloul Colegiului Consilierilor Dâmboviţa este obligatorie, reprezentând o formă de instruire şi perfecţionare profesională conform prevederilor Codului Muncii.

Participarea se confirmă prin achitarea integrală a sumei de 290 lei sau 385 lei, după caz până la data de 16 octombrie în contul: RO31 RZBR 0000 0600 0426 7932 deschis la RAIFFEISEN BANK TÂRGOVIŞTE sau la sediul nostru din Târgovişte, str. Câmpulung, nr. 13 – 13 A.

Relaţii la telefoanele: tel/fax: 0245.206.366

DECAN,                                                                                 SECRETAR GENERAL,

Cons. jr. Iordache Ion                                           Cons. jr. Noveanu Simona Cristina