Modificările și completările legilor privind alocația de stat pentru copii, precum și pe cea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În Monitorul Oficial nr. 22 din 14.01.2020 a fost publicată Legea nr. 14/ 2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 9/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/ 1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/ 2006 privind protecția și modificarea drepturilor persoanelor cu handicap.

OUG dublează cuantumul alocațiilor de stat pentru copii.

Astfel, alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:
 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap
 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, dar care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora
 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Totodată este reglementată și majorarea anuală a cuantumului alocației de stat pentru copii prin hotărâre a Guvernului.