ANUNT EXAMEN DEFINITIVAT 2023

ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIȚA organizează în data de 08.12.2023, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :
– cerere înscriere la examen;
– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
– referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la 08.11.2023.

Bibliografie :
– Drept civil : Constituţia, Codul civil;
– Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
– Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat, Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011;
– Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2010).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

CONVOCATOR

CONVOCATOR

Consiliul de conducere al Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România, conform Procesului – Verbal al Adunării Generale Extraordinare din data de 09.06.2023,

CONVOACĂ

a doua Adunare Generală Extraordinară a membrilor săi, la sediul C.C.J. Dâmbovița din Dâmbovița, Târgoviște, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, parter, în data de 22.06.2023, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița.

CONVOCATOR

ANUNŢ

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

CONVOACĂ

Membrii săi, în data de 25.03.2023, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere în 2022;
2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2022;
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2022 ;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2023;
6. Alegerea organelor de consucere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița;
7. Diverse.
Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 01.04.2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

ANUNT EXAMEN DEFINITIVAT 2022

ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIȚA organizează în data de 09.12.2022, ora 9.00, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :
– cerere înscriere la examen;
– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
– referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la 25.11.2022.

Bibliografie :
– Drept civil : Constituţia, Codul civil;
– Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
– Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011 ;
– Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2010).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

Anunt Adunare Generala

 

 

ANUNŢ

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 26.03.2022, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2021;
 2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2021;
 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
 4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2021 ;
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2022;
 6. Diverse.

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 02.04.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

 

 

ANUNT DEFINITIVAT 2021

  ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI  DÂMBOVIȚA organizează în data de 10.12.2021, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

 

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

 

Dosarul trebuie să conţină :

– cerere înscriere la examen;

– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare; 

– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);

– referatul consilierului juridic îndrumător.

 

Termenul de depunere al dosarelor este până la  25.11.2021.

 

Bibliografie :

–   Drept civil : Constituţia, Codul civil;

–   Drept procesual civil: Cod procedură civilă;

–  Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;

– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat, Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011;

–  Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2010).

 

Examenul se va sustine cu respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19 de la acea data.

     

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

 

Convocator

În condițiile stării de alertă și respectând normele de distanțare socială,

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 18.07.2020, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2019;
 2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2019;
 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
 4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2019 ;
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2020;
 6. Diverse

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 25.07.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.