CONVOCATOR

CONVOCATOR

Consiliul de conducere al Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România, conform Procesului – Verbal al Adunării Generale Extraordinare din data de 09.06.2023,

CONVOACĂ

a doua Adunare Generală Extraordinară a membrilor săi, la sediul C.C.J. Dâmbovița din Dâmbovița, Târgoviște, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, parter, în data de 22.06.2023, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița.

CONVOCATOR

CONVOCATOR

Decanul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor săi, la sediul C.C.J. Dâmbovița din Dâmbovița, Târgoviște, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, parter, în data de 09.06.2023, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița.

CONVOCATOR

ANUNŢ

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

CONVOACĂ

Membrii săi, în data de 25.03.2023, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere în 2022;
2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2022;
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2022 ;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2023;
6. Alegerea organelor de consucere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița;
7. Diverse.
Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 01.04.2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

Anunt Adunare Generala

 

 

ANUNŢ

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 26.03.2022, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2021;
 2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2021;
 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
 4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2021 ;
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2022;
 6. Diverse.

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 02.04.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

 

 

Convocator

În condițiile stării de alertă și respectând normele de distanțare socială,

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 18.07.2020, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2019;
 2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2019;
 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
 4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2019 ;
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2020;
 6. Diverse

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 25.07.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.