Anunt Adunare Generala

 

 

ANUNŢ

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 26.03.2022, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2021;
 2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2021;
 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
 4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2021 ;
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2022;
 6. Diverse.

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 02.04.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

 

 

Convocator

În condițiile stării de alertă și respectând normele de distanțare socială,

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 18.07.2020, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2019;
 2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2019;
 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
 4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2019 ;
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2020;
 6. Diverse

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 25.07.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.