Ordonanta nr.4/2020

1
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DE ACORD
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 4 din 29.03.2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonanță militară Continue reading

EXAMEN DEFINITIVARE 2019

ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI  DÂMBOVIȚA organizează în data de 13.12.2019, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :

– cerere înscriere la examen;

– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare; 

– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);

– referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la  13.11.2019.

Bibliografie :

–   Drept civil : Constituţia, Codul civil;

–   Drept procesual civil: Cod procedură civilă;

–  Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;

– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat, Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011;

–  Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

Paște 2019

CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE 

ASOCIAȚIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÎMBOVIȚA, 

AL CĂRUI MEMBRU SUNTEȚI, 

VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE ALĂTURI DE FAMILIE ȘI SUCCESE PROFESIONALE ÎN ACTIVITATEA DVS.

VĂ MULTUMIM PENTRU TOT SPRIJINUL ACORDAT DE-A LUNGUL TIMPULUI ȘI, ÎN SPERANȚA ACELEIAȘI BUNE COLABORĂRI VIITOARE, VĂ DORIM

LA MULȚI ANI !

 

HRISTOS  A  ÎNVIAT !

Anunţ definitivat decembrie 2018

 ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI  DÂMBOVIȚA organizează în data de 07.12.2018, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

 Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

 Dosarul trebuie să conţină :

– cerere înscriere la examen;

– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare; 

– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);

– referatul consilierului juridic îndrumător.

 Termenul de depunere al dosarelor este până la  07.11.2018.

 

Bibliografie :

–   Drept civil : Constituţia, Codul civil;

–   Drept procesual civil: Cod procedură civilă;

–  Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;

– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011 ;

–  Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

Anunţ definitivat decembrie 2017

ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI  DÂMBOVIȚA organizează în data de 08.12.2017, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic. 

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă). 

Dosarul trebuie să conţină :

– cerere înscriere la examen;

– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare; 

– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);

– referatul consilierului juridic îndrumător. 

Termenul de depunere al dosarelor este până la  08.11.2017. 

Bibliografie :

–   Drept civil : Constituţia, Codul civil;

–   Drept procesual civil: Cod procedură civilă;

–  Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;

– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011

–  Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2014).    

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

Invitaţie Sinaia 2017

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIŢA, C.U.I. 16069857, organizează sesiunea de deschidere a învăţământului profesional aferent anului 2017 – 2018 în perioada 27 – 29 octombrie 2017,  la SINAIA , Hotel Cristal- Stadion.

Se va stabili tematica pentru învăţământul profesional 2017 – 2018.

Se va realiza o simulare cu grile orientative pentru toate disciplinele din care se va susţine examenul de definitivat în profesia de consilier juridic.

Se vor susţine dezbateri pe tema “Executarea silită. Poprirea”, precum și pe temele parcurse în cadrul învăţământului profesional aferent anului 2016 – 2017.

Costurile pentru întreaga perioadă sunt în cuantum de 290 lei/ persoană (loc în dublă) sau 385 lei/ persoană (regim single) şi vor cuprinde următoarele servicii: cazare în regim de pensiune completă, sală de conferinţe şi cheltuieli de organizare etc. Materialele necesare desfăşurării sesiunii sunt suportate de către C.C.J. Dâmboviţa.

Prezenţa consilierilor juridici (în special stagiari) înscrişi pe Tabloul Colegiului Consilierilor Dâmboviţa este obligatorie, reprezentând o formă de instruire şi perfecţionare profesională conform prevederilor Codului Muncii.

Participarea se confirmă prin achitarea integrală a sumei de 290 lei sau 385 lei, după caz până la data de 16 octombrie în contul: RO31 RZBR 0000 0600 0426 7932 deschis la RAIFFEISEN BANK TÂRGOVIŞTE sau la sediul nostru din Târgovişte, str. Câmpulung, nr. 13 – 13 A.

Relaţii la telefoanele: tel/fax: 0245.206.366

DECAN,                                                                                 SECRETAR GENERAL,

Cons. jr. Iordache Ion                                           Cons. jr. Noveanu Simona Cristina