ANUNT EXAMEN DEFINITIVAT 2023

ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIȚA organizează în data de 08.12.2023, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :
– cerere înscriere la examen;
– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
– referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la 08.11.2023.

Bibliografie :
– Drept civil : Constituţia, Codul civil;
– Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
– Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat, Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011;
– Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2010).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

CONVOCATOR

CONVOCATOR

Consiliul de conducere al Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România, conform Procesului – Verbal al Adunării Generale Extraordinare din data de 09.06.2023,

CONVOACĂ

a doua Adunare Generală Extraordinară a membrilor săi, la sediul C.C.J. Dâmbovița din Dâmbovița, Târgoviște, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, parter, în data de 22.06.2023, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița.

CONVOCATOR

CONVOCATOR

Decanul Asociaţiei Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor săi, la sediul C.C.J. Dâmbovița din Dâmbovița, Târgoviște, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, parter, în data de 09.06.2023, ora 17.00, cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița.

CONVOCATOR

ANUNŢ

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

CONVOACĂ

Membrii săi, în data de 25.03.2023, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere în 2022;
2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2022;
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2022 ;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2023;
6. Alegerea organelor de consucere ale Colegiului Consilierilor Juridici Dâmbovița;
7. Diverse.
Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 01.04.2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

ANUNT EXAMEN DEFINITIVAT 2022

ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIȚA organizează în data de 09.12.2022, ora 9.00, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

Dosarul trebuie să conţină :
– cerere înscriere la examen;
– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare;
– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);
– referatul consilierului juridic îndrumător.

Termenul de depunere al dosarelor este până la 25.11.2022.

Bibliografie :
– Drept civil : Constituţia, Codul civil;
– Drept procesual civil: Cod procedură civilă;
– Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;
– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat,Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011 ;
– Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2010).

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

Anunt Adunare Generala

 

 

ANUNŢ

 

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

CONVOACĂ

 

Membrii săi, în data de 26.03.2022, ora 1000, la sediul CCJ Dâmbovița, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind activitatea Consiliului de conducere  în 2021;
  2. Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2021;
  3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere al CCJ Dâmboviţa;
  4. Aprobarea bilanţului la 31.12.2021 ;
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2022;
  6. Diverse.

Dacă nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se va desfăşura în data de 02.04.2022, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, fără o altă convocare.

 

 

ANUNT DEFINITIVAT 2021

  ASOCIATIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI  DÂMBOVIȚA organizează în data de 10.12.2021, ora 900, EXAMENUL DE DEFINITIVARE în profesia de consilier juridic.

 

Examenul va consta într-o probă teoretică (tip grilă).

 

Dosarul trebuie să conţină :

– cerere înscriere la examen;

– dovada efectuării plăţii taxelor de examinare; 

– dovada exercitării funcţiei de consilier juridic (min. 1,6 ani);

– referatul consilierului juridic îndrumător.

 

Termenul de depunere al dosarelor este până la  25.11.2021.

 

Bibliografie :

–   Drept civil : Constituţia, Codul civil;

–   Drept procesual civil: Cod procedură civilă;

–  Drept societar si procedura insolventei : Legea nr. 31/ 1990, modificata si completata, republicata in Monitorul Oficiul 1066/ 17.10.2004, Legea nr. 85/2014;

– Dreptul muncii : Codul muncii reactualizat, Legea nr. 53/24.01.2003 republicata in Monitorul Oficial nr 345/18.05.2011;

–  Drept penal : Cod penal nou (Legea nr. 286/ 2009), Cod procedură penală (Legea nr. 135/ 2010).

 

Examenul se va sustine cu respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19 de la acea data.

     

Relaţii suplimentare la sediul C.C.J. Dâmboviţa, str. Câmpulung, nr. 13 – 13A, Târgovişte sau la telefon 0245.206.366.

 

anunt

anunt

Având în vedere situația grea cu care ne confruntăm cu toții, pe această cale, COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÂMBOVIȚA mulțumește membrilor săi, asigurându-i de suportul on-line prin e-mail (ccjd_ta@yahoo.com), pagina de facebook, blog.

Ne bazăm pe spijinul dvs. pentru a trece cu bine, împreună, peste aceste dificultăți și vă dorim multă sănătate dvs. și celor dragi.

Cu stimă,

C.C.J. Dîmbovița

Ordonanta nr. 4/2020

1
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DE ACORD
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 4 din 29.03.2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonanță militară Continue reading

Anunt

ANUNȚ

 

ÎN CONTEXTUL STĂRII DE URGENȚĂ INSTITUITE PRIN DECRETUL NR. 195/2020,

ASOCIAȚIA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DÎMBOVIȚA, CUI 16069758, CU SEDIUL ÎN TÎRGOVIȘTE, CALEA CÂMPULUNG, NR. 13 – 13A, PARTER,

COMUNICĂ

AMÂNAREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR SĂI PÂNĂ LA O DATĂ CE VA FI COMUNICATĂ ULTERIOR.